Số tiền quý vị có thể nhận được như một phần của gói kích thích này dựa trên tổng thu nhập quý vị khai thuế năm trước (2018 hoac 2019). Nếu quý vị chưa nộp đơn, IRS sẽ dựa vào thông tin từ tờ khai năm 2018 của quý vị hoặc Cơ quan An sinh Xã hội để xác định đủ điều kiện

Quý Vị khai thuế riêng:

 1. Income dưới $75,000 -> Nhận số tiền tối đa là $1,200/ người
 2. Income từ $75,000 đến $99,000 -> sẽ nhận dưới $1,200/ người

Nếu vợ chồng khai thuế chung:

 1. Income dưới $150,000 -> nhận số tiền tối đa $2,400/ 2 vợ chồng và $500 cho mỗi đứa con (16 tuổi trở xuống)
 2. Income từ $150,000 đến $198,000 -> nhận tiền dưới $2,400/ 2 vợ chồng
 3. Chủ gia đình income từ $112,500 đến 146,500 -> nhận dưới $2,400/2 vợ chồng

Nếu quý vị đã setup bank account (direct deposit) với IRS trong đợt khai thuế năm trước, tiền sẽ gởi thẳng tới nhà bank của quý vi. Nếu không, thì tiền sẽ gởi về nhà từ 1 đến 4 tháng

Gói Cứu Trợ cho những thứ khác:

 1. Mở rộng trợ cấp thất nghiệp:
  1. Tăng thêm $ 600 mỗi tuần so với số tiền mà các chương trình thất nghiệp thường trả, kéo dài bốn tháng
  2. Phúc lợi cũng được gia hạn thêm 13 tuần
  3. Loại bỏ thời gian chờ đợi để nhận được lợi ích và bao gồm các công nhân không đủ điều kiện trước đây như freelancers, nhà thầu và nhân viên làm việc (furloughed employees)
 2. Trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ:
  1. Cung cấp 367 tỷ đô la tài trợ cho các khoản vay khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ
 3. Giải cứu cho các công ty lớn:
  1. Một quỹ trị giá 500 tỷ đô la sẽ được tạo ra để cung cấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, như các hãng hàng không, khách sạn và sòng bạc
 4. Tài trợ cho các bệnh viện và cộng đồng:
  1. 130 tỷ đô la sẽ được chuyển đến các bệnh viện và hệ thống y tế đang gặp khó khăn sau đại dịch
  2. 150 tỷ đô la khác sẽ được cung cấp cho chính quyền tiểu bang và địa phương để tài trợ cho các chương trình cứu trợ

Để tiện việc giúp quý vị xin tiền thất nghiệp, TWC đã ra thông báo như sau:

Số điện thoại bắt đầu với số Ngày giờ gọi vào
9 Mon, Wed, Fri 8:00 AM - 12:00 PM
3, 4, 5, 6 Mon, Wed, Fri 1:00 PM - 5:00 PM
7, 8 Tue, Thur, Sat 8:00 AM - 12:00 PM
2 Tue, Thur, Sat 1:00 PM - 5:00 PM

Tóm tắt thông tin về Trợ Cấp Thất Nghiệp ở Tiểu Bang Texas:

Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment benefits) vs Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance - DUA)
Nguồn: Texas Workforce Commision (TWC) website: https://www.twc.texas.gov

1. Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment benefits):
Link Tiếng Việt: https://www.twc.texas.gov/information-vietnamese
Link Tiếng Anh: https://www.twc.texas.gov/jo…/unemployment-benefits-services

Không phải tất cả những ai nộp đơn xin đều được nhận trợ cấp. Quý vị phải có mức lương cũ thỏa đáng, quý vị phải thuộc diện thôi việc hội đủ điều kiện, và đáp ứng được các điều kiện khác.

Cẩm Nang Hướng Dẫn về Trợ Cấp Thất Nghiệp: https://www.twc.texas.gov/…/unemployment-benefits-handbook-…


2. Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance - DUA):
Link Tiếng Việt: https://www.twc.texas.gov/jo…/tro-cap-that-nghiep-do-tham-ho
Link Tiếng Anh: https://www.twc.texas.gov/…/disaster-unemployment-assistance

Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance - DUA) cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho những người mất việc hoặc tự kinh doanh hoặc những người không còn làm việc vì nguyên nhân trực tiếp là một thảm họa nghiêm trọng đã có tuyên bố về giai đoạn trợ cấp thảm họa, và người đã nộp đơn xin nhưng không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường, quý vị có thể nộp đơn xin DUA trên mạng trực tuyến tại Dịch Vụ Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Benefit Services) hoặc gọi Tele-Center tại số 800-939-6631.

3. Những người muốn yêu cầu trả Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa có thể xin trợ cấp theo một trong hai cách sau:
- Điền đơn Trên TWC website Unemployment Benefits Services (Các Dịch Vụ Trợ Cấp Thất Nghiệp). Ghi danh online (Direct link to apply online) : https://apps.twc.state.tx.us/UBS/changeLocale.do…

Hướng dẫn điền đơn xin trợ cấp (không có phiên bản Tiếng Việt): https://www.twc.texas.gov/…/tutorial-apply-for-benefits-onl…

- Gọi TWC Tele-Center 1800-939-6631 hoặc 1877-915-6400 để nói chuyện với một đại diện (customer service representative). Giờ làm việc là từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều (Central time). Nếu không nói tiếng Anh, quý vị có thể tìm người thông dịch riêng hoặc yêu cầu Tele-Center cung cấp một thông dịch viên cho cuộc gọi của quý vị.

*Nếu quý vị cần thông dịch viên, vui lòng gọi 972-666-1168. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (CĐNVQG Dallas) sẽ giúp quý vị thông dịch.

Nguồn: FORBES

The Small Business Administration’s (SBA) Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) là chương trình hỗ trợ đầu tiên cho doanh nghiệp nhỏ. Đây không phải là chương trình cho vay mới. Chương trình EIDL luôn luôn có mặt trong những sự kiện thảm họa. Tuy nhiên, theo ông Alex Contreras, Director of Preparedness, Communication & Coordination tại Văn phòng Hỗ trợ Thảm họa cho các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), đây là lần đầu tiên một trường hợp liên quan đến virus hoặc đại dịch được xác định là thảm họa. Đây là một sự kiện lịch sử. Chính vì tuyên bố đó, các doanh nghiệp ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ trong Hoa Kỳ có đủ điều kiện để ghi danh chương trình "Economic Injury Disaster Loan (EIDL)”.

Thứ Sáu tuần trước, Quốc hội đã thông qua “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act - Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An Ninh Kinh tế (CARES) cho dịch bệnh Corona”, ước tính trị giá 2 nghìn tỷ đô la, cụ thể phân chia: 10 tỷ đô la cho EIDL và 350 tỷ đô la cho các khoản vay bảo vệ tiền lương (nhiều hơn ở những người dưới đây) để giúp các doanh nghiệp nhỏ.

*Các điều khoản mở rộng của chương trình "Economic Injury Disaster Loan (EIDL)” bao gồm:

 • EIDLS có thể được SBA chấp thuận chỉ dựa trên điểm tín dụng của ứng viên (không cần chứng minh khả năng trả nợ và không cần phải hoàn thuế). Ông Contreras khẳng định rằng mặc dù doanh nghiệp đã bị phá sản trước đó, vẫn có thể được SBA chấp thuận.
 • EIDLS dưới $200.000 có thể được phê duyệt mà không cần người bảo lãnh. Họ cũng không yêu cầu nhà đất làm tài sản thế chấp
 • Người vay tiền có thể nhận được $10.000 tiền tạm ứng khẩn cấp, khoản tiền này có thể không cần phải trả lại nếu trả lương cho nhân viên nghỉ phép được trả lương, duy trì việc trả lương cho nhân viên còn làm việc, chi phí tăng do gián đoạn việc cung cấp hàng hóa, tiền thanh toán các khoản nợ ngân hàng hoặc tiền thuê văn phòng làm việc không thể chi trả do mất doanh thu.
 • Chương trình EIDL mở rộng cho các chủ sở hữu cá nhân hoặc những người làm việc theo hợp đồng độc lập, cũng như các doanh nghiệp bộ lạc, hợp tác xã và ESOP với ít hơn 500 nhân viên và tất cả các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm 501 (c) (6).

Khoản trợ cấp tiền mặt khẩn cấp $10.000 rất đặc biệt. Như ông Contreras đã giải thích, những người nộp đơn có thể nhận được tiền mặt khẩn cấp ngay cả khi họ không đủ điều kiện nhận những khoản tài trợ thêm. Vì các quyết định cho vay dựa trên tự chứng nhận và điểm tín dụng của ứng viên, nên quá trình xem xét sẽ diễn ra nhanh chóng.