Bắt đầu từ thứ Bảy này ngày 18 tháng 4, tất cả cư dân (trên 2 tuổi) quận Dallas phải đeo mask (homemade mask, bandana, scarf, tighly woven fabric- mặt nạ tự chế, khăn quàng cổ, vải dệt thô) che miệng và mũi nếu không thì phải đối mặt với mức phạt cao.
Đăng Ngày: 04.17.2020 09:11:52
Nguồn Tài Liệu
Để tiện việc giúp quý vị xin tiền thất nghiệp, TWC đã ra thông báo như sau (Căn cứ vào số vùng của điện thoại quý vị, nếu bắt đầu với số nào thì gọi giờ đó):
Số 9 gọi thứ 2, 4, 6 từ 8:00 AM - 12:00 PM
Số 3, 4, 5, 6 gọi thứ 2, 4, 6 từ 1:00 PM - 5:00 PM
Số 7, 8 gọi thứ 3, 5, 7 từ 8:00 AM - 12:00 PM
Số 2 gọi 3, 5, 7 từ 1:00 PM - 5:00 PM
Đăng Ngày: 04.07.2020 09:36:12
Nguồn Tài Liệu
Thống Đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, ra lệnh đóng cửa tất cả trường học đến 4 tháng 5 năm 2020.
Đăng Ngày: 03.31.2020 20:12:20
Nguồn Tài Liệu
Tổng thống Donald J. Trump đã ký vào luật Gói Kích Thích Kinh Tế, cung cấp cứu trợ kinh tế cho công nhân, gia đình và doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng bởi coronavirus, vào ngày 27 tháng 3 với tổng số tiền hơn 2000 tỷ USD.

Đăng Ngày: 03.28.2020 10:20:40
Nguồn Tài Liệu
Quận trưởng Collin, ông Chris Hill, có lệnh cho tất cả các cư dân thuộc quận hạt Collin phải ở nhà bắt đầu từ ngày 24 tháng 3.
Đăng Ngày: 03.24.2020 23:02:45
Nguồn Tài Liệu
Quận trưởng Tarrant, ông Glen Whitley, có lệnh cho tất cả các cư dân thuộc quận hạt Tarrant phải ở nhà bắt đầu từ 11 giờ 59 khuya ngày 24 tháng 3 đến hết ngày 7 tháng 4.
Đăng Ngày: 03.24.2020 20:28:36
Nguồn Tài Liệu
Quận trưởng Dallas, ông Clay Jenkins, có lệnh cho tất cả các cư dân thuộc quận hạt Dallas phải ở nhà bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 24 tháng 3 đến khuya ngày 3 tháng 4. Vi phạm sẽ bị phạt đến $1,000 hoăc bị bỏ tù.
Đăng Ngày: 03.24.2020 18:27:24
Nguồn Tài Liệu